Ordförandebrev 2, 21 juni 2023

När det här skrivs är det sommar och jag befinner mig ungefär i mitten av vårt verksamhetsområde, i Sjötorp vid Vänern nära vännerna i Mariestad, MSK, men tyvärr alltför långt borta från DF- och IOM-seglare i Stockholmsområdet (SRSS). Men man kan träna på egen hand eller med en kompis på länsrundningar, på att ta straffar, på att täcka inför slutrakan etc. Och alla båtar behöver underhåll!

För egen del ser jag fram emot Gryt som i år äger rum 18-20 augusti (redan 27 anmälda). Då äger 2023 års tredje nationella ranking rum för DF65.

Nya trimningstips och exempel på utbildningar

På Facebook domineras diskussionen just nu av en lång serie inlägg av segraren i Fleetwood 2025 Globals för DF95 Craig Richards.

Han har erbjudit sig att dela med sig om hur han trimmar sin båt och gör det med en exceptionell detaljeringsnivå. Det intressanta från mitt perspektiv i det hela är att han nästan inte mäter alls med måttband utan liksom ett antal svenska elitseglare försöker hitta vägar att se när båten är rätt inställd och hitta sätt att mäta exakt med ögat. Värt att titta på och läsa tycker jag. Särskilt intressant är det kanske för oss relativa nybörjare att få förklarat vad det betyder att “fart ger höjd”. Länken ovan leder till en särskild webbsida.

Flera av oss har under våren suttit på skolbänken i Kroatien, bland annat jag själv tillsammans med två av våra mer erfarna medlemmar. Där har den trefaldige världsmästaren och konstruktören av IOM Kantun 2 Zvonko Jelacic och hans svåger Josip M. ordnat sin Master Class under en veckas tid för tredje året i rad. 12 erfarna IOM- och DF-seglare (plus mig själv) dök upp från hela världen, t ex Australien, Sydamerika, USA, UK och Polen.

Under den kursen påmindes vi om det uppenbara att eliten i de flesta sporter kommer till sin nivå efter lång tids träning, i Zvonkos fall i stort sett heltid under mer än 20 år (om det innebär 10 000 timmar – som ibland är tumregeln för elitidrottare – är kanske inte så viktigt att mäta).

I en längre föreläsning – som jag tror kommer att publiceras – gjordes en intressant jämförelse med schack. I olika studier har man visat att en schackspelare som Magnus Carlsen bygger sin storhet på idogt arbete att samla erfarenheter från en enorm mängd typsituationer. Vår tävlingsarena liknar ett schackbräde om man vänder det så att länsmärket pekar neråt. Och det finns också i radioseglingen en oändlig mängd tänkbara situationer som till viss del kan förutses. Det gäller då också att ha så mycket intränade reflexer att man kan tänka framåt.

man bör inte sticka under stol med att radiosegling kräver en hel del investering i tid. Det gäller även i högsta grad hur den första båten sätts samman. När jag läser på nätet om hur nya seglare vill ha hjälp att plocka ihop pinnarna i paketet blir jag lätt orolig, även om det runt om i landet finns vissa möjligheter att köpa tjänster för att förhindra läckage med mera. När du har fått en hjälp som innebär att du inte själv vet hur båten sätts samman riskerar du dock snabbt frustrationer om du inte har tillräckligt lugn i kroppen för att hantera ett problem under pågående segling. Då är det risk att du lägger av och jag misstänker att det är det som har hänt på en hel del seglingsplatser. Så det krävs en rätt avvägd information till nya seglare:

Ja det krävs en hel del tid för att komma igång, ja det kommer att ta en hel del tid innan du blir tillräckligt bra för att komma högt upp i rankinglistorna.

När man ibland ser nya seglare åstadkomma förvånande bra resultat visar det sig ofta att de seglat andra båtklasser under lång tid. Läs till exempel på vår sida med DF65/95 profiler hur lång erfarenhet Fredrik Edgren har ( snart 10 år plus tidigare erfarenhet av  Trimaran, Dragonfly 25, Optimist, Flipper, Laser. Kölbåtar som Maxi 77, Athena 34, Soling, Express mm.)

Vägen är resans mål

Radiosegling som amris säger: ”is good for you”. Slutsatsen måste för att citera Karin Boye vara:

Det är vägen som är resans mål.

Så vi bör välkomna nya seglare och nya seglingsplatser och jag tror att vi gör det på många olika platser i landet (Västervik, Lerum, Marstrand, Norrtälje mfl). Men vi behöver entusiaster och fler personer som är beredda att vara seglingsledare, en viktig bristvara i förbundet där vi diskuterar olika utbildningsmöjligheter.

Vi behöver också bredda rekryteringen och göra det möjligt för medlemmar med rörelsehinder, fortsatt yrkesaktiva medlemmar, kvinnor och ungdomar att delta. Men vi måste inse att det finns begränsningar i våra möjligheter och vara tydliga om det. För att ta hand om nya medlemmar krävs funktionärer och mentorer. För att möjliggöra för yrkesaktiva att delta krävs rimliga köravstånd och att träningen äger rum sent på kvällen eller under helg. Ungdomar måste ha möjlighet att ta sig till träningsplatsen.

När det gäller rörelsehindrade medlemmar så har vi en pågående diskussion om hur mycket man kan ta hänsyn till rörelsehinder när man lägger upp en segling. Det är en viktig fråga eftersom vi alla ju blir äldre och kan komma att befinna oss i den situationen. Regel E3.9 måste tolkas:

”The race committee may make or permit reasonable arrangements to assist disabled competitors to compete on as equal terms as possible. A boat or the competitor controlling her that receives any such assistance, including help from a support person, does not break rule 41.”

Vad det i praktiken betyder kan diskuteras. Vi måste alla acceptera seglingsledningens instruktioner för hur styrområden och annat har fastställts för den aktuella tävlingen. Det bör vi inte ha diskussioner om på banan under pågående tävling. Om en seglare inte kan röra sig längs styrområdet betyder det att han eller hon får bedöma om deltagande är möjligt med hänsyn till banans längd. Många seglare behöver se – så nära som möjligt – vad som händer på banan, särskilt vid märkena, med ökad ålder kommer också sämre syn. Så det finns ett legitimt behov att kunna röra sig för att se situationerna på mindre distans. Vad innebär detta för den funktionshindrade? Det verkar vara internationell praxis att den som är stationär bör få möjlighet att sitta framför alla andra för att kunna se så mycket som möjligt. Den tolkningen gör man på internationell nivå liksom att man uppmuntrar medseglare att hjälpa till med att ta upp och lägga i båtar när de behöver trimmas. Men om den funktionshindrade seglaren t ex har svårt att se i trängseln vid kryssmärket bör (liksom vi andra) han eller hon inte gå in för babord utan hålla ett rimligt avstånd till andra seglare. Inte optimalt men kanske vad som är möjligt att göra. Det är svårt att tänka sig att det skulle varit möjligt eller rimligt att begränsa längden på banan i Fleetwood, till exempel.

Hemsidan utvecklas

Hemsidan är under fortsatt utveckling. Vi har lagt in en ny länksida som ska komplettera menyerna och göra det lättare inte minst för nykomlingar att hitta rätt. Länklistan breddar också perspektivet utöver DF65 och DF95 till att tipsa om andra källor till kunskap, inklusive mera allmänna trimnings tips. Den innehåller också en hel del video inspelningar som gjorts från olika tävlingar med mera. Länkar till ett antal Facebookgrupper finns också med.

Till sist den största utmaningen: Globals 2024

Vi har varit aktiva under våren på många nivåer inom förbundet. Flera av våra styrelsemedlemmar arbetar med Globals 2024 som ju planeras äga rum i Nynäshamn. Vi har i mellantiden haft tillfälle att dra erfarenheter både från SM i Nynäshamn och från Globals i Fleetwood. Jag har också haft tillfälle att lyssna in vilka erfarenheter som har gjorts av arrangören av världsmästerskapen i IOM i Kroatien i oktober 2022 där ett antal av våra medlemmar deltog.

Det är uppenbart så att arrangemanget av Globals är en krävande uppgift på många olika sätt. Ibland har vi sett att arrangörer anser sig tvungna att acceptera vissa risker med vindriktningar med mera för att överhuvudtaget få tävlingar till stånd. Det är också en helt annan utmaning att genomföra en tävling med 80 seglare och potentiellt stor publik än det som vi tidigare varit vana vid i Sverige med under 50 seglare.

När det gäller Globals är projektledaren för detta från förbundets sida Mats Hagman som bistås av flera styrelseledamöter vid behov. Under senvåren och början av sommaren har förberedelserna tagit fart. Flera medlemmar och den tilltänkta tävlingsledaren Micke Lindell var närvarande på DF95 Globals i Fleetwood och har rapporterat tillbaka från vad som gick bra och mindre bra där. Vi har också gjort flera studiebesök i Nynäshamn och fortsatt sonderingar om andra tänkbara seglingsplatser i Sverige för att ha en plan B om något skulle gå snett med Nynäshamn.

Nu närmar vi oss dock efter Fleetwood den tidpunkt då en inbjudan måste gå ut från det internationella förbundet och det som kvarstår nu är att definiera plan A och plan B för Nynäshamn. Och värdklubben Nynäshamns Segelsällskap rekommenderar att plan A är att segla vid nya utlagda bryggor i närheten av segelsällskapets klubbhus i Fagerviken i Nynäshamn.[1]

Från vår sida har vi då meddelat att segla vid den stora piren i hamnen måste hållas som en förberedd plan B om vindförhållandena skulle vara mycket ogynnsamma. Det är en komplicerad operation med mycket logistik och stora kostnader för de deltagande. Samtidigt har Nynäshamn stolta traditioner och förbundet har redan haft flera nationella arrangemang förlagda till Nynäshamn. Vi återkommer så snart vi vet mer efter kontakt med det internationella förbundet.

Som tidigare: Ge mig gärna lite feedback på min email larserik.lundin@gmail.com eller på Facebook.

Fortsatt glad sommar!

Lars-Erik Lundin


[1] Fördelarna med Fagerviken är många. Där finns hela infrastrukturen redan på plats.

-Viken ligger i nordsydlig riktning och förhärskande vindar i maj är sydliga. Kan ibland vara nordliga.

-Eftersom NSS äger vattnen kan vi lysa av tävlingsområdet.

-Vi har en ponton som vi relativt enkelt kan flytta och förlänga T-bryggan och på så sätt få två banområden.

-Inga stolpar som seglarna kan springa in i.

-Toaletter finns nära. Även omklädningsrum om det skulle behövas.

-Vi kan sätta upp ett stort tält på stranden där seglarna kan meka m.m.

-Vi kan sätta upp ett mindre tält på hamnplan intill baren för fika, aftersail m.m.

-Vi har tillgång till kansli, 40-tumsTV, osv. inomhus plus datauppkoppling. 

-För de som vill låta båten vara kvar över natten kan vi erbjuda låst förvaring.

-Vi har tillgång till ställplatser för husbilar. Fri parkering för personbilar.

-Troligen kommer vi kunna erbjuda tävlingsledningen boende i våra nya hus, 8 bäddar.

– Bastu med havsbad.

-Sist men inte minst; medföljare kan om de vill följa tävlingarna från stranden eller från SPA:t på andra sidan viken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.