DF65 Lerum 11 september 2022 Region Väst

INBJUDAN – årets tredje regionala rankingregatta i väst och dessutom till deltävling 3 av 4 i Västcupen.

Datum:                              Söndag 11 september
Plats:                                  Lerum
Tävlingens nivå:               Grön
Båtklass:                            DragonForce 65
Arrangör:                           Lerums Segelsällskap (LeSS)
Kontakt: 
Bo Sundestrand, 0709-872047, sm6kiw@gmail.com 
Göran Sjöberg, 0725–322589, 809026@gmail.com
Nicklas Ohldin, 0703-022849, nicklas.ohldin@fourstep.se

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Väst samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 4 september via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 7 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Söndag 11 september  09.30–10.00  Registrering                   
                                               10.00          Skepparmöte 
                                               10.30          Första varningssignal
                                               Ca 12.30    Lunchpaus
                                               16.00         Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 18. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i sjön Aspen vid Lerum Segelsällskaps anläggning. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas in i riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

12. Priser

12.1 Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

13. Lokal information

Hitta till Lerum Segelsällskap:
Besöksadress: Seglarvägen 19, 443 30 Lerum

Kör av E20 vid Hulanmotet (84) väster om Lerum. Följ Aspenvägen öster ut och tag vänster vid första viadukten under E20. Tag vänster i nästa rondell och direkt vänster igen. Nu är du på Seglarvägen. Följ vägen 450 meter tills skylt visar LeSS till höger. Välkommen!

Övrigt:

Vi avser att ordna med enklare förtäring till lunch till självkostnadspris. Betalas på plats via Swish. Det blir macka, pålägg, dricka och kaffe som man bereder själv.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0


Avanmälan görs via mail till richard.malm@rritkon.se för manuell borttagningb_signup]