DF65 Nationell Ranking Mariestad 30 oktober 2022

INBJUDAN

Datum:                               Sön, 30 oktober

Plats:                                   Sjötorp

Tävlingens nivå:               Grön

Båtklass:                             DragonForce 65

Arrangör:                          Mariestads Segelklubb (MSK)

Kontakt: 
Magnus Bood
Bood.magnus@gmail.com
0708-486 088

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking samt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 23 oktober via DF-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 200kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 senast den 26 oktober. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs i och med betald anmälningsavgift.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

6. Program

Söndag 30 oktober    

09:30-10:00Registrering
10.00Skepparmöte
Snarast efter skepparmöteFörsta start
Ca 12.30Lunchpaus
16.00Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar skall genomföras för att räknas som rankinggrundande.

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kan det användas två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i Sjötorp.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet,
och kan ändras under dagens lopp.

9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken. Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5 Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.


10. Protester och straff
10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
10.2 KSR appendix T gäller.


11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoängsystemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas som nationell ranking.
11.3 Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

Lokal information:

Dom i första hand tänkta tävlingsplatserna i Sjötorp är.

Lunch finns att beställa och serveras på plats.

Uppställningsplatser finns för husbil i anslutning till slussarna

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till Richard.malm@rritkon.se för manuell borttagning