DF65 Öckerö 5 mars 2022 Region Väst

INBJUDAN – årets första regionala rankingregatta i väst och dessutom till deltävling 1 av 4 i Västcupen.

Datum:                              Lör, 5 mars

Plats:                                  Öckerö

Tävlingens nivå:               Grön

Båtklass:                            DragonForce 65

Arrangör:     Tio Öars Segelsälskap (XSS) med Svenska DF-förbundet region Väst. 

Kontakt 

XSS: Mikael Pettersson 

DF Sailing Väst: Lars Smit, 0704-424548

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Väst samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 27 februari via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 2 mars. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Lördag 5 mars      09.30–10.00  Registrering                   
                                       10.00              Skepparmöte 
                                       10.30              Första varningssignal
                                       Ca 12.30        Lunchpaus
                                       16.00              Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7. 1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS , gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför piren utanför Öckerö Hamncafe. Reservplats Hönö. 
Meddelas på hemsidan senast 4/3 om reservplats skall användas.

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

12. Lokal information

Väg 155 mot Hönö/Öckerö, Kostnadsfri bilfärja mot Hönö/Öckerö, 1 rondell höger mot Öckerö, 1 avtagsväg höger Lamholmsvägen rakt fram ca. 3-400 m kör förbi Öckerö marinmotor och Brandstation och du är framme.

Kör inte till rondell nr.2 vid Öckerö centrum en vägbom förhindrar framkomst.

Öckerö hamnkontor, Stranden 14

Öckerö Hamncafe är öppet under dagen för lunch/fika, ligger i direkt anslutning till hamnen.

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0
Avanmälan görs via mail till Rrichard.malm@rritkon.se för manuell borttagning