DF65 ranking nr. 2 region Norr, 12 juni 2022 Ålsten

DF65 ranking nr. 2 region Norr, 12 juni 2022 i Ålsten

Datum:  Sön, 12 juni

Plats:  Ålstens Båtsällskap, Bromma

Tävlingsnivå:  Grön

Båtklass:  DragonForce 65

Arrangör:  SRSS med Svenska DF-förbundet region Väst. Kontakt:Olle Krogh 070-788 10 91, Göran Uggla 070-761 53 09, Mats Hagman 070- 628 12 10.

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36. Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Norr samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 7 juni via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 i samband med anmälan. Ange tävling (ranking nr.2 2022 Norr), namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Söndag 12 juni,     09.30–10.00                            Registrering                   
                                       10.00                                         Skepparmöte 
                                       10.20                                         Första varningssignal
                                       Ca 12.30                                    Lunchpaus
                                       16.00                                         Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen, vilken innebär att ansvar för start, målgång samt direktdömning, tilldelas seglare från vilande grupp. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför Ålstens Båtsällskap. 

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. Rundningsmärkena är bojar. Tävlingsledningen kan även lägga en gate som kryssrundning. 

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén anpassar banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att genomföra.

9.5 Maxtid för första båt i mål är 20 min. En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får placeringen DNF. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking.

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat.

12.     Priser

12.1 Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

12. Lokal information, 

Caféet på brygga är förhoppningsvis öppet. Där finns kaffe och enklare förtäring typ varmkorv etc.

Parkering, Parkera vid varvsängens sydöstra hörn. (lila nål) Kör in Hökvägen från Alviksvägen.

Ålstens Marina

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till mats.hagman@gmail.com för manuell borttagning