Tävlingsregler

Här vår generella information som gäller våra tävlingar på regional och nationell nivå som inte är mästerskap.

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

1.4    Samtliga märken får beröras. Detta ändrar ovan nämnda kappseglingsregler för märkesberöring.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Lägsta ålder för att delta är tolv år.

2.4 Max antal deltagare se inbjudan aktuell regatta Förbundets hemsida.

2.5 Vid överteckning sker uttagning i första efter aktuell ranking i andra hand efter datum för anmälan. 

3. Anmälan

3.1 Anmälan sker via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgift.  Se aktuell tävling.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

Se aktuell inbjudan publicerad på förbundets hemsida.

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp. Avvikelser i maximalt antalet deltagare kan förekomma. Om antalet deltagare är för litet för gruppindelning tilldelas ansvar enligt rullande schema där 1-2 seglare tilldels snittpoäng då man ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning. Gottgörelse kan inte sökas.

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp. Övrig information se inbjudan Förbundets hemsida.

8.2 Banan är en kryss/länsbana som seglas 2 varv med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 2A – 2B–1A – 1B– 2A – 2B- mål

9. Protester och straff
9.1 KSR appendix T gäller.

10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 4 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking

10.3 Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

10.4 Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

11. Lokal information

Se aktuell inbjudan Förbundets hemsida.