DF65 Ranking Kalmar 2 och 3 april

OBS! Beslut har tagits om byte av seglingsplats. Lördagens seglingar kommer att ske i anslutning till SS Vikingarnas klubblokal i Kalmarsundsparken och Långviksbadet. Redan på fredag kommer det att finnas möjlighet att träna från ca 15.30. Mail har gått ut till samtliga anmälda idag torsdag.

INBJUDAN – årets första nationella rankingregatta

Datum: Lör-Sön, 2-3 april

Plats: Kalmar Hamn

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: DragonForce 65

Arrangör: Segelsällskapet Vikingarna tillsammans med Svenska DF-förbundet. Kontakt DF Sailing Sweden: Magnus Timerdal magnustimerdal@me.com Segelsällskapet Vikingarna: Mårten Bernesand bernesand@gmail.com

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking samt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 21 mars via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 21 mars. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

QR-kod Swish: Lägg till namn och segelnummer i meddelandet

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

Lördag 2 april 

09.00–09.45 Registrering                   

10.00              Skepparmöte 
10.30              Första varningssignal 

Ca 12.30        Lunchpaus

16.00             Ingen ny omgång efter denna tid     

17.00             Aftersail

18.00              Årsmöte SS Vikingarna Kalmarsundsparken 40. Efter årsmöte bjuder förbundet på middag.

Söndag 3 april  

10.00              Första varningssignal
Ca 12.30         Lunchpaus
15.00              Ingen ny omgång efter denna tid

15.30              Prisutdelning

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp. 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs inne i Kalmar hamn. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp. Information om samlingsplats skickas till samtliga deltagare veckan innan tävling.

8.2 Banan är en kryss/länsbana som seglas 2 varv med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 2A – 2B–1A – 1B– 2A – 2B- mål


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking

10.3 Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

10.4 Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

11. Lokal information

Lokal kontakt Jonas Lundqvist 073–0760322 och Mårten Bernesand 070–696866 

Ställplats för husbilar finns vid Ölandskajen (400-500 m från seglingsarenan) Klicka på länken för information.

I anknytning till seglingsarenan ligger Hotell Packhuset. De erbjuder övernattning inkl frukost, fika och kvällsmat.

Enkelrum 1190kr/natt

Dubbelrum 1390kr/natt

Det här erbjudandet gäller fram till 18/3. Uppge ref Vikingarna GR006210 vid bokningstillfället. Du kan boka via telefon eller mail. 0480 570 00 cc.packhuset@choice.se

Arrangören kommer eventuellt att erbjuda deltagare att köpa lunch paket för båda dagarna. Separat anmälning till ev. Lunch och planerad regatta middag går ut separat via mail till anmälda seglare ca 2 veckor innan tävlingen.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning