DF65 Region Mitt Rankingtävling -3 Kumla Sjöpark

Region Mitt Rankingtävling för DF65 / Nr:3 2022

Datum:                              Söndag 2 Oktober 2022

Plats:                                  Kumla Sjöpark

Tävlingens nivå:             Grön

Båtklass:                            DragonForce 65

Karlskoga Segelsällskap tillsammans med Svenska DF-förbundet.
Kontakt: KgSS, Peter Wallin, 070-580 87 89
DF Region Mitt, Ulf Lindberg, 073-942 20 00             

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Mitt samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 18 September via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120kr och betalas via

Swish: 070-4670499 (Magnus Olofsson)
Bankgiro: 5375-6920
Anmälan gäller när betalning gjorts, anmälningsavgift återbetalas ej
Ange Namn, Segelnummer, Klubb och ev. Grand Master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1    09.30–10.00  Registrering                   
         10.00              Skepparmöte 
         10.30              Första varningssignal
      ca 12.30         Lunchpaus
         16.00              Ingen ny omgång startar efter denna tid

Prisutdelning sker snarast efter resultatuträkning

7. Genomförande 

7. 1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS , gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingen genomförs i närheten av vågbrytaren utanför Vadstena gästhamn

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

12.     Priser

12.1 Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till peter.w.wallin@telia.com för manuell borttagning