DF65 Regional ranking 4 region Norr 23/10 Södertälje

Inbjudan – DF65 regional ranking nr.4 i Södertälje, region Norr.

Datum:            Söndag, 23 okt

Plats:                 Södertälje

Tävlingsnivå:    Grön

Båtklass:            DragonForce 65

Arrangör:       SRSS med Svenska DF-förbundet region Norr. 

Kontakt         Lasse Karlsson 070-477 70 91, Bosse Karlsson 072-500 61 66

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en båtklubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36. Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Norr samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 18 oktober via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 i samband med anmälan. Ange tävling (ranking nr.4 2022 Norr), namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Söndag 23 okt      09.00                      Registrering, Skepparmöte                   
                                      09.30                       Första varningssignal
                                      Ca 12.30                  Lunchpaus
                                       15.30                      Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen, vilken innebär att ansvar för start, målgång samt direktdömning, tilldelas seglare från vilande grupp. Maximalt startande i en enskild delsegling är 18. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Södertälje, exakt var meddelas senast 21 oktober på facebook: https://www.facebook.com/groups/122174648293879/  

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. Rundningsmärkena är bojar. Tävlingsledningen kan även lägga en gate som kryssrundning. 

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén försöker anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att genomföra.

9.5 Maxtid för första båt i mål är 20 min. En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får placeringen DNF. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking.

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat.

12.     Priser

12.1 Nyttopriser kan komma att lottas ut bland de deltagande. 

Lokal information, 

Beroende på att parkeringen i Maren är numera gågata och att de bygger om nere i hamnen meddelas seglingsområde senast den 21 oktober.  

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning