DF95 Nationell Ranking 1 20 April Marstrand

INBJUDAN (NoR)

DF95 Nationell Ranking 1 Marstrand

Datum:                              Lördagen den 20 april 2024

Plats:                                  Marstrands Segelsällskap, Hedvigsholmen, Marstrand 

Tävlingens nivå:               Blå

Båtklass:                            Dragon Flite 95

Arrangör:     Marstrands Segelsällskap, MaSS, Hans Zickerman 070-6029431,  Peter Lind 070-5255121

R 1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna  2021-2024 (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

1.4    Samtliga märken får beröras. Detta ändrar ovan nämnda kappseglingsregler för märkesberöring.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.2 Lägsta ålder för att delta är tolv år.

2.3 Max antal deltagare är 36.

2.4 Vid överteckning sker uttagning i första efter aktuell ranking i andra hand efter datum för anmälan. 

3.                   Anmälan

3.1                 Anmälan ska göras senast den 13 april 2024 via DF65-förbundets   Hemsida www.dragonforce65.se.

3.2                 Anmälningsavgiften inklusive lunch är 400 kr. 

Avgift för medföljande för lunch är 100 kr.

 Avgift erläggs via SWISH QR-code senast 13 april 2024.

Efteranmälan kan göras mot dubbel avgift. 

Startavgift inkl. lunch
Lunch medföljande

4.                   Registrering och besiktning 

4.1                 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen, Stapelbäddsgatan 20, Hedvigsholmen, Marstrand.

4.2                 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3                 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5.                   Seglingsföreskrifter 

5.1                 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S – STANDARSEGLINSFÖRESKRIFTER och Seglingsföreskrifter för radiostyrda båtar 2023 samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6.                   Program

Lördag 20 april                     08.00–08.45                       Registrering                   
                                                09.00                                      Skepparmöte/Gruppindelning 
                                                09.30                                      Första varningssignal
                                                Ca 11.30 – 12.30                   Lunch
                                                16.00                                      Ingen start efter denna tid

Ca 16.15                                 Prisutdelning

7.                   Genomförande 

7.1                 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2                 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med                självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp. Seglingsvärd är Hans Zickerman  med  lokala representanter från Marstrands Segelsällskap.

8.                   Kappseglingsområde och bana 

8.1                 Kappseglingarna genomförs i anslutning till Marstrands Segelsällskaps anläggning vid Hedvigsholmen, Marstrand. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp. 

8.2                 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.

9.                   Protester och straff

9.1                 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.                 Poängberäkning 

10.1               I enlighet med RRS appendix A – POÄNGBERÄKNING, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2               Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för riksranking.

10.3               Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat.

10.4               Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master.

11.                 Lokal information

Kaffe, varm lunch 100kr  ingår anmälningsavgiften.  Medföljande sällskap kan köpa till lunch för 100kr / lunch.

Se 3.2 ovan.

Marstrand erbjuder ett antal olika boenden att välja mellan, följande alternativ 

rekommenderas: 

Vi har förhandlat med ett av Boende.(Detta är Villa Maritime i ny regi)

villamarstrand.se

Enkel rum                           1000 kr/natt.

Dubbel rum                        1100 kr/natt.

3 boende i samma rum      1500 kr/natt.

4 boende i samma rum      2200 kr/natt.

Vi ordnar en enklare frukost

Ingen uppbäddning av sängar men sänglinne och handdukar kommer att finnas på rummen.

Städning ingår

Vi önskar besked om antal gäster senast den 13 april

Hälsningar

Rickard

https://www.marstrand.se/sv/boende/allt-boende/

Vid ev. frågor tveka inte att ringa eller maila Bosse Tingbäck, 

 bosse@tingback.se.

 070-7191380

                                                      Välkomna!

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 26
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)Betalt
Rolf Danehammar SWE 64 VSS Ja
claes nordin SWE 299 MaSS
Johan Wall Engverth SWE 311 MaSS
Magnus Timerdal SWE 8 SRSS Ja
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Gert Birgersson SWE 86 MSK
Kenth Bengtsson SWE 190 MTSS Ja
Stig Strömkvist SWE 133 RHSS Ja
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Thomas Enwall SWE 30 Lidingö Ja
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Magnus Bood SWE 1 MSK
Christer Berndtsson SWE 430 MSS Ja
Johan Schelin SWE 80 MSK
Claus Lindström SWE 114 SRSS Ja
Richard Malm SWE 15 LjSS
Petter Vedin SWE 818 Marstrand Segelsällskap
Anders Bergqvist SWE 100 MSS Ja
Jonas Nyqvist SWE 200 Karlstad SS
Mikael Malmgren SWE 269 BKSS
Ulf Lindberg SWE 58 Karlskoga Ja
Sam Behrmann SWE 41 Mss Ja
Michael Collberg SWE 21 Mariestads sk
Lars smit SWE 423 LJSS
Thomas Berndtsson SWE 101 MaSS Ja
Peter Fredén SWE 5 Skövde

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning