DF65 Vadstena 25 Juli Region Mitt

INBJUDAN – Regionstävling i Vadstena

Söndag den 25:e Juli seglar vi årets första regionala tävling.

Platsen är Vadstena.

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021-06-01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 18 juli via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 20 juli. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering och rorsmansmöte görs på stora hamnarmen
senast 2021-07-25 kl. 09.30

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp. 


8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför vågbrytaren i Vadstena hamn.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för distriktsranking
10.3 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering

SSV har ett begränsat antal parkeringar vilka är väldigt svåra att förbokade eller reservera. Var beredda på att gå en del beroende på vart det finns parkering samt vilken hamnarm vi kommer att nyttja som styrområde.

Segel Sällskapet Vättern

Segelsällskapet Vättern – Vadstena

Program

Registrering 09:30

Första start ca 10:00

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Egen medhavd lunch är att rekommendera.

Ingen start efter 16:00

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 28
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Peter Axell SWE 557 Vadstena
Bobbo Lindholm SWE 260 Vadstena
Ulf Lindberg SWE 645 Karlskoga
Pelle Georgsson SWE 74 LinSS
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Anders Lindholm SWE 269 SSV
Anders Jarl SWE 627 MoSK Ja
Kenneth Ragneby SWE 255 Vadstena Ja
Per Wennström SWE 198 Motala Segelklubb Ja
Kenth Bengtsson SWE 190 Motala SK
Lars-Erik Lundin SWE 22 SRSS Ja
Jonas Nyqvist SWE 200 Karlstad
Örjan Friberg SWE 15 SSVÄT
Lennart Håkansson SWE 215 SSVättern Ja
Johan Lindholm SWE 1360 Vadstena
Tommy Franzén SWE 855 KKF Karlstad Ja
Henrik Åkeson SWE 534 SSVÄT
Lasse Bengtsson SWE 538 Motala
Bo Roxberg SWE 913 SSV Ja
Per Mårtensson SWE 27 Sommens Segelsällskap Ja
Jan Axell SWE 513 Ssvät
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Mats Claesson SWE 24 LBK
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Johan Schelin SWE 73 MSK
Mickael Collberg SWE 21 Msk
Benny Nilsson SWE 120 Motala Segelsällskap Ja

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning