Karlstad

Karlstad Kappseglings Förening arrangerar regelbundet lokala seglingar. Här deras FB-grupp

Kontaktpersoner:
 
Johan Eileryd
0709-387106
 
Thomas Gustafsson 
070-5897221
 
Karlstads Kappseglingsförening