DF65 Nordiska Mästerskapen, tillika Nationell Ranking 2 – Ljungskile 5-7/11

OBS! Ändrade tider Tune Up 14-16 på fredagen samt aftersail från 17:00 OBS!

INBJUDAN – årets andra nationella rankingregatta för Dragon Force 65 

Inledning – Ljungskile Segelsällskap bjuder in till Nationell ranking och Nordiska Mästerskapen för DragonForce 65. Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 20210701. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 

Datum: Fredag-Söndag, 5-7 november 

Plats: Ljungskile Segelsällskap 

Tävlingens nivå: Blå 

Båtklass: DragonForce 65 

Arrangör: Ljungskile Segelsällskap 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E. 

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna. 

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära passande flytutrustning. 

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. Svenska seglare skall ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs. 

2.4 Max antal deltagare är 48. 

2.5 Vid överteckning fördelas platserna mellan länderna efter procentuell andel anmälda. Dock är varje nordiskt land berättigade till 5 platser. 

2.5 Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. LjSS tilldelas 2 platser att fördela enligt egna principer. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 15 oktober via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se 

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till Ljungskile Segelsällskap via Swish till 123 143 6955 eller bankgiro 867-1794 senast 20 oktober. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master. 

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen senast 2021-11-06 kl. 09.30, se program. 

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap. 

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna kommer anslås på den officiella anslagstavlan senast då registreringen påbörjas. KSR Appendix S Standardseglingsföreskrifterna gäller ej.

6. Program 

Fredag 5 november 

14.00 – 20.00 Registrering, ev. Inmätning
14.00 – 16.00 Tune Up race
17:00 After Sail 

Lördag 6 november 

09.00 – 09.30 Registrering, ev. inmätning 10.00 Skepparmöte 10.30 Första varningssignal Ca 12.30 Lunchpaus 17.00 Ingen start efter denna tid 17.15 After Sail 

Söndag 7 november 

10.00 Första varningssignal Ca 12.30 Lunchpaus 15.00 Ingen start av ny omgång efter denna tid Snarast efter sista segling – Prisutdelning 

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade. 

7.2 Planen är att MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas, alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS). 

7.3 Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan. 

7.4 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång. 

7.5 Ett system med fasta platser inom styrområdet kan komma att användas. 

7.6 Alternativt styr- respektive banområde kan komma att användas vid högt vattenstånd. 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförsi Ljungskileviken. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp. 

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken. Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål 

9. Protester och straff

9.1 Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2

9.2 KSR appendix T1 gäller. 

10. Poängberäkning 

10.1 Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS. 

10.2 KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling. Vid segling med THS borträknas var fjärde segling 

10.3 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

10.4 Minst sex kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap. 

Priser: Pris utdelas till de tre första i regattan samt den bäste Grand Master. 

Servering 

Vi kommer inte att servera någon varm mat till lunch eller ha någon regattamiddag. Det kommer att finnas kaffe, te, smörgås, bullar och liknande 

Hitta till Ljungskile Segelsällskap 

Kör av antingen det södra eller norra E6 motorvägsmotet om Ljungskile och styr mot centrum, infart till hamnområdet över motorvägsbron. Kör därefter ca 400 m till vägens slut vid det vita klubbhuset (besöksadress Strandvägen 26, Ljungskile). 

Husbil och husvagnar 

Vi har några platser för husbilar / husvagnar. Så för vår planering, kontakta Richard Malm, 0708-250 114, richard.malm@rritkon.se 

Boende – Skall verifieras 

Ljungskile folkhögskola – Hotell och Vandrarhem 

https://www.ljungskile.org/kursokonferens/hotellet/ , tfn 0522-686970 

Villa Sjötorp – Hotell 

https://www.villasjotorp.se/sv, tfn 0522-20174 

Kärrstegens Gård – B&B 

info@karrstegensgard.se, tfn 0733-200691 

Fler frågor om logimöjligheter? Ring turistbyrån tfn 0522-587178. 

För mer info: 

Richard Malm, 0708-250 114, richard.malm@rritkon.se 

Bosse Gullberg, 0706–464643, bosse@bogullberg.se 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 47
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Richard Malm SWE 71 LjSS
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Peter Fredén SWE 981 MSK
Lars Smit SWE 423 LJSS
Mats Claesson SWE 24 LBK
Bengt Oldsberg SWE 159 SRSS
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Andreas Birath SWE 150 StSS
Hans Schade SWE 806 Ljungskile SS Ja
Magnus Timerdal SWE 8 HoTSS
Magnus Bood SWE 53 MSK
Peter Axell SWE 557 SSVätt
Thomas Aastradsen SWE 40 LJSS
Johan Lindholm SWE 206 SSVVätt
Bobbo Lindholm SWE 260 Vadstena
Mikael Malmgren SWE 20 Bkss
Gert Birgersson SWE 65 MSK
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Ulf Lindberg SWE 645 Karlskoga
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Björn Hedén SWE 112 Karlskoga
Petter Kostmann SWE 3 BrSS
Olle Krogh SWE 77 SRSS Ja
Anders Lindholm SWE 269 SSVätt
Kenth Bengtsson SWE 190 Motala SK
Pelle Georgsson SWE 74 LinSS
Göran Ingers SWE 574 RHSS Ja
Ingmar Fransson SWE 102 Rhss RC Ja
Stig Strömkvist SWE 133 RHSS Ja
Johan Schelin SWE 73 MSK
Lars-Erik Lundin SWE 22 SRSS Ja
Mats Lundgren SWE 51 LjSS Ja
Mats Hansson SWE 222 Ljss
Stellan Nilsson SWE 663 Ljungskile SS
Odd Ørnulf Stray NOR 90 Mandal
Gunnar Gustavsson SWE 211 Hjbk
Dan Finnerman SWE 95 ÅSS
Mikael Pettersson SWE 2222 Xss
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Søren Andresen DEN 93 HSS
anders friis DEN 11 SES
Arvid Kaupang NOR 1 Larvik SF Ja
Bjørn Christiansen DEN 99 mdk
Hans Ohlsson SWE 79 Ljss
Michael Collberg SWE 21 Msk
Christer Sörvik SWE 5 StSS

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning