DF65 Regatta och Prova på, Munksjön, Jönköping 15 oktober

OBS Samling sker vid tävlingsområde Norr.

Välkommen till Kappsegling och prova på Radiosegling med DF65. Arrangemanget är skapat då Svensk Radiosegling planerar att undersöka möjligheterna att använda Munksjön för Internationellt mästerskap. På söndag kommer IOM klassen att arrangera en Nationell Rankingregatta. IOM:s Klassförbund har etablerat god kontakt med Destination Jönköping AB (ett kommunalt bolag i Jönköping), vars syfte är följande: ”Vi marknadsför och medverkar i utvecklingen av Jönköpings kommun som en hållbar turist-, evenemangs-, och mötesplats. Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka Jönköping.”

Destination Jönköping är positiva till att stödja ett stort internationellt mästerskap. Möjliga arrangemang är IOM VM 2024 eller IOM EM 2025.

Datum:  Lör, 15 Oktober

Plats:  Munksjön, Jönköping. Se bild mm nedan.

Båtklass:  DragonForce 65

Arrangör:  Svenska DF-förbundet Magnus Timerdal 070-999 89 43, Örjan Friberg 070 659 49 76

Anmälan

Anmälan för kappseglare ska göras senast 13 oktober via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se Intresserade av provapå segling anmäler sig på plats.

Anmälningsavgiften för kappseglare är 50 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 i samband med anmälan. Ange tävling (Munksjön), namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master. Provapå segling är helt kostnadsfri.

Program

09-30-10.00 Registrering Tävlande

10.15 Första start

12.30 Lunch

13.00 Prova på Radiosegling DF65

14.00 Eftermiddagens Kappsegling startar

16.00 Avslutning

Vi har två möjliga seglingsplatser, se markering i bild nedan. Den norra seglingsplatsen ligger vid Kulturhuset Spira. Den södra seglingsplatsen ligger vid Norrsuddsgatan 8. Val av seglingsplats görs dagen innan utifrån vindförutsättningar. Valet publiceras här på hemsidan och i Facebookgruppen ”RC-Segling i Vadstena” länk här

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0